پروژه تجاری-مسکونی تیما کاشان

 

در این سازه تجاری- مسکونی واقع در کاشان از تکنولوژی اینتل دک در اجرای سقف ها استفاده شده است که ضخامت آنها ۳۰ سانتی متر می باشد، این سازه دارای ۶  سقف با حداکثر عرض دهنه ۱۰ متر بوده و متراژ نهایی حدود ۲۵۰۰ متر مربع خواهد شد. کارفرمای این پروژه آقایان تخت فیرزه  و یار علی رضایی می باشند.