پروژه مسکونی خیابان سیمین

 

عملیات اجرایی پروژه مسکونی خیابان سیمین با کارفرمایی جناب آقای صمیمی در متراژ ۸۰۰ متر مربع اجرا خواهد شد. این سازه بتنی که در فروردین ۱۴۰۰ شروع شده در پنج سقف باعرض دهنه ۹ متر، ضخامت ۳۰ سانتی متر و با کمک تکنولوژی اینتل دک اجرا خواهد شد.