پروژه مسکونی شریعتی

 

عملیات اجرایی  پروژه ی سازه ی مسکونی شریعتی در فروردین ۱۴۰۰ با کارفرمایی جناب دکتر نادریان آغاز شده است. این پروژه دارای ۵ سقف با دهنه ۱۱ متری می باشد که توسط تکنولوژی اینتل دک اجرا می گردد. متراژ نهایی این سازه بتنی ۲۰۰۰ متر مربع خواهد شد.