پروژه مسکونی خیابان ولیعصر بهارستان

 

پروژه مسکونی واقع در خیابان ولیعصر بهارستان اصفهان  با تعداد ۶ سقف و دهانه ی  ۱۰ متری،  از شهریور ماه ۱۴۰۰ در حال اجرا می باشد. در اجرای این پروژه از تکنولوژی سقف های بتنی اینتل دک استفاده می گردد. متراژ نهایی سازه حدود ۷۰۰ متر خواهد شد و کارفرمای این پروژه جناب آقای عاشوری است.

 

پروژه ولیعصر بهارستان- سقف اینتل دک

پروژه ولیعصر بهارستان- سقف اینتل دک

پروژه ولیعصر بهارستان- سقف اینتل دک