پروژه مسکونی نگارستان

 

پروژه مسکونی بهارستان واقع در ملک شهر اصفهان دارای ۶ سقف بوده که با استفاده از تکنولوژی اینتل دک اجرا خواهد شد، عرض بزرگترین دهنه ی این سازه ۱۳ متر بوده و ضخامت هر سقف ۳۰ سانتی متر خواهد بود. کارفرمای این پروژه ۲۵۶۰ مترمربعی جناب آقای مهندس مسعود کریمیان می باشد.