پروژه مسکونی خیابان علامه امینی

 

پروژه مسکونی واقع در خیابان علامه امینی اصفهان  با تعداد ۹ سقف و بزرگترین عرض دهانه ی  ۱۰ متر،  در این پروژه تاکنون ۸ سقف با استفاده از تکنولوژی اینتل دک اجرا شده است . متراژ نهایی سازه حدود ۴۵۰۰ متر خواهد شد و کارفرمای این پروژه جناب آقای خراسانی است.