پروژه مسکونی بهارستان

 

آغاز فنداسیون پروژه مسکونی واقع در بهارستان در مرداد ماه ۱۴۰۰ ، این پروژه با تعداد ۷ سقف و دهانه ی  ۱۰ متری، در زمینی به عرض ۱۵ متر در حال اجرا می باشد، کارفرمای این پروژه آقای بهنام بابکان است. در اجرای این پروژه نیز از تکنولوژی سقف های بتنی اینتل دک استفاده می گردد. متراژ نهایی سازه حدود ۳۰۰۰ متر خواهد شد.

 

پروژه بهارستان- سقف اینتل دک