سقف تیرچه و بلوک

سقف تیرچه و بلوک

سقف تیرچه و بلوک

این سقفها از نوع سقفهای مجوف بوده و به علت سهولت اجرا و اقتصادی بودن ،عایق بودن از نظر حرارت و صوت ، دارای کاربرد وسیعی می باشند. بسته به نوع استفاده از سقف از نظر بارهای وارده بر آن، ابعاد و مشخصات و جزییات اجرایی باید در نقشه ها ذکر شود و پیمانکار موظف است بر اساس دستورات دستگاه نظارت نسبت به ساخت و نصب سقف اقدام نماید .در ذیل انواع سقف تیرچه و بلوک شرح داده میشود .

تیرچه های پیش ساخته به عنوان بخشی از سیستم باربر سقف به کار می روند که به روشهای زیر ساخته میشوند:

  • تیرچه های بتنی و تیرچه های فلزی به نام کرومیت
  • تیرچه های با قالب سفالی
  • تیرچه های فلزی با جان باز
  • تیرچه های پیش تنیده

تیرچه های بتنی و خرپای فلزی

بسته به نوع و میزان بار زنده وارده بر سقف ، دهانه ها و فواصل تیرچه ها ،ابعاد تیرچه ها متفاوت می باشند . حداقل ضخامت بتن پاشنه تیرچه ۴۰ میلیمتر و حداقل عرض آن ۱۰۰ میلیمتر است. میلگردهای کششی و فشاری اصلی ،آجدار و حداقل قطر آنها ۸ میلیمتر ، میلگردهای حرارتی از نوع ساده و با حداقل قطر ۶ میلیمتر خواهد بود.

تیرچه ها با قالب سفالی

نام دیگر آنها تیرچه های فوندوله دار میباشد و مانند تیرچه های ردیف بالا ساخته شده با این تفاوت که از قالب سفالی برای بتن ریزی اطراف میلگردهای اصلی استفاده می شود .

تیرچه های فلزی با جان باز

در بال فوقانی از دو میلگرد یا یک تسمه فلزی و در بال تحتانی نیز از یک تسمه استفاده می شود که این دو بال توسط یک میلگرد خم شده به عنوان جان متصل میگردند . با توجه به اینکه این تیرچه ها قادر به تحمل بارهای وارده اجرایی هستند نیاز به شمع بندی ندارند از این جهت در طبقات با ارتفاع بالا بسیار مناسب میباشند. جهت پر کردن فاصله بین تیرچه ها نیز از انواع بلوک ها استفاده شده و بتن ریزی سقف انجام میگردد.

تیرچه های پیش تنیده

در فضاهای با بار زنده بالا و مکانهای نیمه صنعتی از این تیرچه ها استفاده می شود.ساخت این تیرچه ها معمولا در کارگاه انجام می شود،بدین صورت که قبل از بتن ریزی با روشهای مورد تایید کابلها تحت کشش قرار گرفته شده و سپس بتن ریزی انجام میگردد . پس از گیرش بتن کابلها آزاد میشوند که این عمل باعث ایجاد نیروی فشاری در تیرچه ها میگردد که مقاومت تیرچه را بالا میبرد.

 

قطعات پر کننده یا همان بلوک ها

قبل از بتن ریزی سقف لازم است فاصله بین تیرچه ها با بلوک ها که به انواع مختلف میباشند پر شده تا بتوانند نقش قالب را بازی کنند .این بلوک ها معمولا به صورتهای زیر میباشند.بلوک سیمانی معمولی، بلوک سیمانی سبک لیکا، بلوک سفالی، بلوک پلی استایرن، بلوکهای ترکیبی نیم لیکا و نیم پلی استایرن

بعد از تکمیل سقف روی تیرچه ها و بلوک ها بتن ریزی به ضخامت حداقل ۵۰میلیمتر با رده c25 به بالا جهت دال بتنی انجام میگردد که نقش قسمت فشاری مقطع T را در این نوع سقفها ایفا می کند .

نحوه اجرای سقف تیرچه و بلوک

بعد از بتن ریزی ستونها نوبت به اجرای قالب بندی تیرها میگردد که عمدتا از قالبهای فلزی یا تختهای روسی و چهارتراش استفاده می شود،بعد از انجام آرماتور بندی تیرهای اصلی تیرچه ها با کمک جرثقیل در محل مناسب خود قرار گرفته و به صورت کامل به آرماتور تیرهای سازه متصل میشوند و نوبت به تقسیم بلوکها و اجرای تای بیمها و تراز کردن زیر سقف و اجرای خیز معکوس به میزان ۲میلیمتر در هر متر طول تیرچه میگردد.بعد از تکمیل قالبهای دور بتن ریزی سقف شروع شده و مراحل جادادن بتن و ویبره زدن و نگهداری بتن انجام میشود .قالب برداری نیز بعد از گیرش بتن و طبق ضوابط آیین نامه ای اجرا شده و نوبت به اجرای ستونها و سقفهای بعدی میگردد.