مزایای اینتل دک


اینتل دک ارزش های زیادی را برای کارفرما چه در حین ساخت و چه پس از آن ایجاد می کند.


Benefits of Intell Deck


۱ / ۵
اینتل دک ، دهانه بزرگتر
دسترسی به دهانه های بزرگ تر و حذف ضرورت اجرای سقف کاذب
۲ / ۵
اینتل دک ، کاهش وزن سقف
کاهش وزن سازه، کاهش میزان بتون مورد نیاز و سبک بودن بلوکها تحتانی و فوقانی
۳ / ۵
اینتل دک ، مفاوت ر برابر آتش سوزی
افزایش مقاومت در برابر آتش سوزی
۴ / ۵
اینتل دک ، عایق صوتی
وجود عایق صوتی به دو صورت کوبه ای و هوابرد
۵ / ۵
اینتل دک ، عایق صوتی
مقرون به صرفه بودن و کاهش هزینه های ساخت