درباره اینتل دک


اینتل دک در رده دال های مشبک دو طرفه قرار دارد، متشکل از تیرچه های متعامدی که در اجرای آن از قالب های ماندگار بهره برده ‌می‌شود، این تکنولوژی برای اولین بار توسط مهندسین ایرانی ابداع و به ثبت رسیده است.


About Intell Deck

مزایای اینتل دک
  • انتخاب نوع سقف سازه‌ ای یک گام بنیادین در طراحی سازه است. با انتخاب گونه سقف یک سازه، شاکله کلی طراحی و نیز روش اجرای ساختمان مشخص ‌می‌شود و می توان گفت هزینه‌های پروژه و نیز زمان انجام سازه تابعی مستقیم از نوع سازه‌ای منتخب می باشد.
    به دلیل محدودیتهای ذاتی تیرچه بلوک در پوشاندن دهانه‌های بزرگتر و نیز قیود معماری بیشتر، امروزه در بسیاری از پروژه ها استفاده از سیستم دال ناگریز است.

  • ویژگی بارز‌ اینتل دک سطح تخت و یکدست بتنی آن است که در پایان اجرای سقف بدست خواهد آمد، از‌این منظر امتیازات سقفهای مجوف را دارد، البته در قیاس با ۶۰۰ کیلوگرم بر متر مربع وزن بار مرده ی متعارف در سقفهای مجوف، ‌اینتل دک با وزن بار مرده ای حدود ۴۲۰ کیلوگرم بر مترمربع در ضخامت ۳۰ سانتی‌‍متر گوی رقابت را از سقف های مجوف ربوده است.

  • ایجاد حداقلی آویز و امکان اجرای با سهولت نازک کاری به دلیل مضرس بودن سطح سقف در کنار پوشاندن دهانه ی بزرگ، از دیگر امتیازات اینتل دک می باشد.
    در ‌اینتل دک علیرغم استفاده از تیرهای فرعی با عرض ۲۵ سانتی‌‍متر و ارتفاع ۸ سانتی متری برای پاشنه و رعایت ضوابط ‌آیین‌نامه‌ای، بار مرده ایجاد شده نسبت به وافل افزایش چندانی ندارد، دلیل ‌این امر خلاقیت بی همتای ‌اینتل دک در‌ اجرای تیرچه های متعامد با مقطع I شکل نامتقارن به جای T شکل است.